چاپ و پرینت فاکتور خام و رسید چک از نیازهای هر شغلی می باشد که در مرکز چاپ قائم با بهترین کیفیت ارائه می شود.

برای راه اندازی هر بیزینس و کسب و کاری نیاز به داشتن فاکتور فروش استاندارد مورد تایید اداره مالیات دارید . این فاکتورها باید متناسب با نوع کار و فعالیت شما تنظیم و طراحی شوند .

فاکتورها بصورت افقی و یا عمودی طراحی می شوندو بنا به درخواست و طبق نیاز مشتری در دو نوع فاکتور کاربن دار و کاربن لس هستند.                                  

تعداد سطرها و ستون ها براساس نیاز کار شما تنظیم می شود.

فرم فاکتور های خام به گونه ای طراحی می شود که برای اکثر مشاغل قابل استفاده باشد.

رسید دریافت چک:

رسید دریافت چک رسیدی است که پس از دریافت چک ، به پرداخت کننده داده میشودو به صورت مکتوب در آن بیان شده است که چک تحویل شده است.

مرکز تخصصی چاپ دیجیتال با استفاده از دستگاه های مدرن ، کلیه سفارشات طراحی و چاپ انواع فاکتور های فروش و رسید دریافت چک را میپذیرد.

جهت مشاوره و دادن سفارش فاکتور با مرکز تخصصی چاپ قائم تماس بگیرید.

طراحی