چاپ بنر ارزان قیمت از جمله خدمات مرکز چاپ دیجیتال قائم می باشد .

در این مرکز انواع خدمات چاپ بنر با تعرفه و هزینه مناسب انجام میشود.

به دلیل تنوع طرح و اندازه بنرها ، قیمت ثابتی نمی توان برای چاپ تعیین کرد .

جهت کسب اطلاع از قیمت و هزینه چاپ بنر و دیدن نمونه کارها با مرکز تماس بگیرید.

 

طراحی